Ekonomi

Så påverkas vi av USA valet

2016 var valår i USA och helt otippat samt mot alla prognoser valdes fastighetsmagnaten Donald Trump, med mottot, Make America Great Again, till den fria världens mäktigaste post. Därmed inleddes också en ny era inom […]

COVID-19

Covid 19 St Helena Report

Ingen av det tre bebodda öarna har rapporterat något fall av Covid 19 vilket antagligen kan tillskrivas deras ensliga läge. Samtidigt utgör Covid19 kanske en större fara för öborna än för oss andra på många […]

Kultur

Kris för fotbollen

Sport är naturligtvis en viktig del av öbornas liv, de är ju trots allt en del av england så det sitter liksom i ådrorna. några sporter på ön har beskrivits tidigare , men det har […]