Så påverkas vi av USA valet

2016 var valår i USA och helt otippat samt mot alla prognoser valdes fastighetsmagnaten Donald Trump, med mottot, Make America Great Again, till den fria världens mäktigaste post. Därmed inleddes också en ny era inom statsmakten. En tid som präglats av att det offentliga samtalet hållits via Twitter och av att “fakenews”, inte minst från president Trump själv, fick en plats i finrummet.

Vad har då Trump åstadkommit politiskt under sitt presidentskap om vi börjar med att se på internationell politik har det mesta som Trump skapat varit oreda och osäkerhet. Plötsligt kunde världen inte längre lita på vare sig handelsavtal eller USA som den fria världens främsta beskyddare. Inte heller kunde man längre lita på USA vad det gällde jordens överlevnad. Trump tog Amerika bort från Parisavtalet och ersatte landets högsta miljöchef med en person som arbetar väldigt nära förnekare av människors påverkan på klimatet, dessutom förbjöd han dem att publicera rapporter om negativ miljöpåverkan. Enligt Trumps twittrande var hela historien om klimatförändringar fake news, iscensatta av Kina för att förminska USA.

Inrikes lyckades han inte mycket bättre, förvisso förbättrades delar av USA:s befolknings inkomst under en tid men, men många som analyserat den amerikanska ekonomin menar att det till största delen berott på en eftersläpning från Obamas tid som president. Sant är dock, vilket Trump inte nämner, att USA är skuldsatt långt upp över öronen. Den amerikanska statsskulden uppgår till otroliga ner än 27 biljoner när detta skrivs. bara räntan på lånen ligger på 49,4 miljarder per månad, att jämföras med till exempel Sveriges totala statsskuld för 2020 som beräknas sluta på runt 1,5 miljarder.

Naturligtvis har inte Trump som enda amerikanska president byggt upp denna enorma låneskuld, men han har byggt på den betydligt genom att sätta lägre inflation före återbetalning av skulder. Övriga saker som Trump misslyckats med är bland annat det utlovade inreseförbudet för muslimer och bygget av muren mot Mexico.

Under Trumps presidentskap har flera rasoroligheter blossat upp i USA, delvis indirekt understödda av honom själv.

ett av Trumps största misstag var dock bekämpandet av viruset Covid19. Länge förnekade han dess existens, därefter menade han att det var fake news och USA lämnade världshälsoorganisationen WHO för att Trump ansåg att de agerade som knähund åt Kina. Han tillbaka visade sina egna experters rekommendationer och bröt mot dem, inte minst under valkampanjen. Utfallet av det hela har blivit att USA är ett av de hårdast drabbade landet av viruset. Två dagar efter valet meddelade Pfizer att man hade ett vaccin mot Covid19 som vekade mycket lovande. Det hade gett bra resultat i 90 % av testfallen. Trump menade att Pfeizer medvetet väntat med att släppa nyheten till efter valet, vilket naturligtvis inte var sant. Pfeizer tog inte ens fram analyssvaren själva. Det gjordes av ett företag utanför USA.

Finns det då inget som Trump gjort bra? Jo, han har faktiskt inte startat något krig där USA deltagit med styrkor. Detta får dock anses som en följd av att han brutit mot en amerikansk tradition.

Att USA till mångt och mycket har betraktats som den fria världens beskyddare har inte berott på att landet tagit på sig den uppgiften utan att USA sedan inbördeskrigets slut, 1865 deklarerat att ingen amerikansk soldat skall dö i strid på amerikansk mark. Med en sådan deklaration med sig måste man helt enkelt anfalla potentiella fiender innan de kommer in i landet och att Trump inte startat eller skickat mer trupper till krigsområden får nog tillskrivas att han satt ekonomin, inte säkerheten, i främsta rummet.

2020 var det åter dags för val i USA och slutstriden stod mellan Trump och Biden. Många både inom USA och internationellt uttryckte en förvåning. Var det här det bästa, ett land med runt 330 miljoner invånare kunde frambringa? En politisk slutstrid inleddes mellan kandidaterna och framförallt Trumps beteende under TV-debatten gjorde att debatt nummer två ställdes in.

Långt innan valdagen började Trump antyda att valet kunde vara riggat till demokraternas fördel. Något han fortsatt med även efter valresultatet som, även om det ännu inte är färdigräknat, visar att Joe Biden vunnit. Trump och hans administration hävdar, utan att ha kunnat lägga fram några faktiska bevis att valet manipulerats, men endast i de stater som Trump inte vann. Det kanske mest löjliga i hela överklagandet är dock dess totala brist på logik. I USA gör man, precis som i Sverige, tre val samtidigt. I Sverige röstar vi på parti och eventuellt person till riksdag, landsting och kommunval. I USA gör man på samma sätt fast här gäller det att välja president, samt representanter representanthuset och till senaten. PRecis som i Sverige kan man i USA välja olika partier till de olika valen, men sedan kommer en stor skillnad. I Sverige har vi tre olika valsedlar för respektive val, medan USA har en och samma valsedel för alla tre valen, den som väljer kryssar i samtliga sina tre val på en och samma valsedel.

Detta gör att Trump och hans administrations protester och krav på rättsliga åtgärder är minst sagt löjeväckande, för hur kan man accepetera att en valsedel anses riktig vad det gäller valen till  representanthuset och/eller till senaten om det utfallit till Trumps fördel, men inte i valet till president om det utfallit till Bidens fördel? En och samma valsedel skall enligt Trump och administrationen alltså både kunna räknas som giltig och ogiltig. En logisk kullerbytta som man inte ens försökt bry sig om att försöka förklara.

Kanske är det här med att både splittra landet och ställa demokratins spelregler på ända det största hotet mot USA och övriga världen som Trump skapat. Dessutom har denna, enligt sig själv enormt rika person nu startat en kampanj där han ber sina väljare om bidrag för att föra kampen mot ett “riggat val” vidare. Vad vad som inte nämns, mer än i det finstilta är att de insamlade pengarna också skall finansiera en politisk comeback för Trump 2024 samt inköp av eller delägarskap i diverse media.

En annan oroande faktor är de pågående och planerade demonstrationerna, av ofta beväpnade proTrumpaktivister, de kan knappast leda till något gott för Amerikas.

Så hur skall man bäst beskriva Trump som person och president? Kanske som en nutida upplaga av den enfaldiga spanska romanfiguren Don Quijote (utgiven i två delar, 1605 och 1615). Hans främsta egenskap var att han slogs mot inbillade faror. Han hade dock en favör gentemot Trump, sin följeslagare Sancho Panza, som alltid lyckades ställa Don Quijotes eviga misstag till rätta.