Covid 19 St Helena Report

Ingen av det tre bebodda öarna har rapporterat något fall av Covid 19 vilket antagligen kan tillskrivas deras ensliga läge. Samtidigt utgör Covid19 kanske en större fara för öborna än för oss andra på många sätt. Befolkningen har generellt ett relativt dåligt immunförsvar mot virussjukdomar då de inte haft möjlighet att bygga upp ett skydd i kroppen. Till exempel hade inte någon på ön Tristan da Cunha haft ens en vanlig förkylning framtill 1961, då de på grund av vulkanutbrott med efterföljande jordskalv evakuerades till England.

En annan risk är att öarnas bebyggelse i princip är centrerad till ett område på varje ö, vilket leder till stor risk att hela befolkningen på en ö smittas snabbt om viruset tar sig till någon av öarna. Med tanke på den mycket begränsade sjukvården både vad det gäller platser, personal och utrustning som finns, ett mindre sjukhus på varje ö, kan det leda till katastrofala följder.

Naturligtvis är öarnas administrationer väl medvetna om detta och håller sträng kontroll på de som anländer till öarna vad det gäller viruset, men det finns ytterligare ett problem som försvårar situationen och kontrollen.

I princip all trafik till och från öarna går via Johannesburg och Sydafrika är hårt drabbat av Corona. Landet har ungefär tre gånger så många drabbade som Marocko som ligger tvåa på denna dystra lista över afrikanska länders coronastatistik. Sydafrikas president Cyril Ramaphosa har utlyst nödläge för landet.

Hela situationen gör att de tre öarna hamnat i en brydsam situation. Stoppar man transporterna mellan öarna och Sydafrika har man större chans att hålla viruset borta, men samtidigt stoppar man då också både import och export av varor. Dessutom är Johannesburg den plats dit öbor med komplicerade sjukdomar förs. Att i stället för Sydafrika uppföra någon slags transportkedja till Storbritannien är inte heller en lösning då Europas högsta antal drabbade av Covid19 finns där. Så det geografiskt isolerade läget som hittills räddat öarna från virussjukdomen utgör också ett hot mot befolkningens levnadsstandard och om pandemin blir långvarig också överlevnad. Det gäller samtliga de tre öarna, men kanske speciellt Tristan da Cunha som riskerar att bli totalt isolerat då det inte finns någon form av reguljär trafik till ön, varken med flyg eller båttrafik.