Ascension Island i sin fulla prakt

Ascension Island

Ascension Island är den i namngivningen, andra av de bebodda öarna i St Helena, Ascension upptäcktes av den portugisiska sjöfararen João da Nova 1501 och han döpte den efter den kristna helgdag som inföll just den dagen, Kristi Himmelsfärdsdagen.

Ön tros bland annat ha använts som ett slags öppet fängelse för kriminella sjömän även om bara ett fall bevisligen är känt. Det var den holländska sjöofficeren Leendert Hasenbosch som landsattes på ön i maj 1725 för brottet sodomi, vilket på den tiden kunde innefatta allt som rörde sexuellt beteende och inte skedde mellan man och kvinna och som inte kunde anses som en “naturlig sexuell företeelse” . När den brittiska flottan landsteg på ön nästan ett år senare, i januari 1726, fann de hans tillhörigheter, men inga spår efter Leendert Hasenbosch själv.

Öns första egentliga bebyggelse uppstod 1815, när britterna förlade en garnison på ön som en försiktighetsåtgärd efter att de fört Napoleon till Saint Helena. Den andra skyddsgarnisonen placerades på Tristan da Cunha.

Ascension Island har på grund av sitt läge och sin relativt stora förekomst av färskvatten sedan upptäckten ansetts som betydelsefull, först för sjöfarare, men sedan även av andra. Ön blev tidigt en bas för anti-ubåtskrigföring och 1942, under andra världskriget, byggde USA en flygbas på ön. men lämnade den i och med att kriget slutade. De återvände dock 1956 under vad som brukar kallas det “kalla kriget” och under rymdkapplöpningen byggde man ut flygplatsen för att den skulle kunna användas som nödlandningsbana för rymdraketerna. I mitten av 1960-talet hade flygplatsen på Ascension Island världens längsta landningsbana.

Under Falklandskriget 1982 anlade britterna sin bas på Ascension Island och för en kortare period var öns flygplats världens mest trafikerade. Även i dag är ön av stor betydelse då en av de fyra huvudantennerna för GPS-systemet finns placerad på Ascension Island.

Det finns fem befolkade områden på ön, dessa är;

  • Georgetown, öns huvudort.
  • Two boats, en liten by med öns enda skola.
  • Cat Hill, där amerikanska space force har sin bas.
  • Traveller’s Hill, där engelska Royal air force har sin bas.
  • Wideawake Airfield, flygplatsområdet

Totalt bor något mer än 800 personer på ön. men det finns ingen ursprungsbefolkning på ön och egentligen inte någon fast befolkning heller. För att bosätta sig på ön måste man ha arbetstillstånd och när arbetstillståndet löper ut är man tvungen att lämna ön.

Ön är av vulkaniskt ursprung och består i huvudsak av “sovande” vulkankratrar (45 stycken) samt lava.

Turism var länge helt obefintlig på ön, men från 2002 är det möjligt med en begränsad turism, men tillstånd krävs för att besöka ön. Inflygning av turister sker med engelska Royal Air Force. Det som i huvudsak lockar turister till ön är sportfiske och möjligtvis vad som brukar kallas världens värsta golfbana. Vanligtvis består en golfbana av en gräsbevuxen utslagsplats, tee, följd av ett kortklippt gränsområde, kallat fairway och avslutas med ett område som kallat green. som har ännu kortare gräs och där hålet finns. Så icke på Ascension Island. Banan har 18 hål och precis som andra banor tee, fairway och green, men här är det brunt. Underlaget består för samtliga delar av banan av krossad komprimerad lava och strandsand som är begjuten med dieselolja för att ge stabilitet. Inte ett underlag som favoriseras av någon golfspelare.

Öns störst exportprodukt är inhemska frimärken vilka på grund av sin relativa sällsynthet av samlare anses om rariteter, men även viss försäljning av tonfisk förekommer, främst till Johannesburg i Sydafrika.