Bjuder på en tur till Peak Diana

St helena är en ö bildad av forntida vulkaner och deras utslungade lava. Detta har gjort att ön har fått en mycket kuperad terräng som sträcker sig från peak Diana, öns högsta topp, ner till havsnivå. På grund av hur ön bildades har den få stränder och de som finns är mycket små. Oftast slutar ön med en klippa varefter havet tar över Peak Diana med sina 818 meters höjd över havet bildar tillsammans med Cuckold’s Point, 815m och Mt. Actaeon, 814m kärnan i öns första nationalpark. Ett område på 81 hektar som utsågs till nationalpark 1996. I parken finns flera vandringsleder. med trätrall och trappor för de mer svårtillgängliga passagerna. De två lägre topparna är bevuxna med Norfolktall. Ett träd som annars bara återfinns i vissa områden runt Stilla Havet.

Norfolktall.

Askan från vulkanerna samlades på sluttningar och i dalar för att till slut ombildas till bördig jord och på St Helena utnyttjas den bland annat för kaffeodlingar, där enbart guano, som samlas in från öns klippiga kust, används som gödsel. Vad som anses vara ett av världens bästa kaffe kommer just från St Helena. De flesta kaffesorter består av blandningar av olika bönor. De kaffebär man först tog till St Helena 1783 och sedan började odla från var Green Tipped Bourbon Arabica. Borbon i kaffesammanhang innebär att ursprunget är från Yemen. Det är forfarande den enda kaffesorten som odlas på ön. Green Tipped Bourbon Arabica är en kaffeböna som kräver stor omsorg under hela processen, skörd, våtbearbetning och rostning för att säkerställa att alla dess underbara egenskaper bevaras. Slutprodukten blir ett delikat kaffe med en frisk smak att njuta av för den sanna kaffeälskaren.

I dag är kaffeodlingarna fokuserade till området kring den historiska kaffegården Bamboo Hedge, även känd som Sandy Bay Estates. Marken kring det angränsande Wranghams Estate förbereds nu också för kaffeplantage och förhoppningen är att denna kommer att kunnas tas i drift inom en snar framtid, vilket skulle ge större skördar och ännu fler, speciellt nu när ön har flygplats, kaffeälskare möjlighet att njuta av det utsökta St.Helena-kaffet.

Annat som odlas på ön är till exempel tomater, gurkor, paprika och sallad. De flesta jordbrukarna har dock odlingarna som drivs som deltidsarbete, men de styrande har insett dels vikten av att ön blir mer självförsörjande, dels vikten av att befolkningen kan få färska matråvaror. Därför har program med utbildning inom agrikultur startats, framförallt för att få ungdomar mer intresserade av att satsa på området.