Hur allt började på Tristan da Cunha

Är en ö i Atlanten och ingår i Brittiska utomeuropeiska territoriet Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha. Ön upptäctes av  den portugisiske kaptenen Tristão da Cunha 1506. Han gick dock, på grund av dåligt väder inte iland på ön. De första närmre undersökningarna gjordes i stället av besättninge på enfransk fregatt 1767. Amerikanen Jonthan Lambert och tre andra lade grunden till öns första fasta bosättning. Vid en olycka 1812 dog lambert och två av de övriga bosättarna.

Efter det för Napoleon så nedslående slaget vid Waterloo bestämde sig segraren Storbrittanien att att skicka den franske kejsaren så långt bort att han aldrig skulle kunna besvära dem igen. Napoleon hade bringats uppfattningen att han skulle förvisas till Amerika och måste efter en seglats på 10 veckor 1815 ha blivit något förvånad över att bli ilandsatt på ön St Helena en brittisk kronkoloni mitt ute i Atlanten och en av världens mest svårillgängliga platser.

Britterna var dock oroliga att fransmännen skulle försöka frita Napoleon och beslöt därför att annektera närmsta fria landområde för att förhindra fransmännen att ha det som bas för ett eventuellt fritagningsförsök. Det närmsta fria landområdet var Tristan da Cunha. I och för sig inte så nära det är 2 430 kilometer mellan öarna och från Tristan da Chuna 2 800 kilometer till närmsta fastland, Sydafrika. Samma år som Napoleon landsattes på St Helena, 1815, stationerades en engelsk garnision på Tristan da Cunha. Den blev kvar till 1817. Men en av garnisionens soldater, skotten William glass bestämde sig för att återvända till ön tillsammans med sin familj och bosätta sig där, 1821 landsteg de. De fick snart sällskap av några andra och de här lade tillsammans grunden till den enda bosättning som finns på ön och nästan alla som bor på ön i dag är ättlingar till dessa första bosättare. Det finns bara åtta efternamn på ön, varav i stort sett alla utom ett är efternamn som bars av de första bosättarna. Undantaget är Patterson som tillkom i och med att en av öns kvinnor gifte sig med en engelsman. 80 familjer, 245 personer bor på ön och i bosättningen Edingburg of the Seven Seas.

Att Tristan da Cunha alltid varit isolerad kanske bäst beskrivs av en kort notis i Söderhamns Tidning 1896, då bodde 45 kvinnor och 15 män på ön. Där återberättas vad besättningen på det engelska fartyget Dartford berättat om ön efter att de under en resa pratat med några av öns invånare. ”Den sist ankomne till ön var andre styrmannen på ett engelskt fartyg som förlist. Han hade spolats iland på en vrakspillra, uppfiskats af kvinnorna och blifvit gift, innan han ännu riktigt hunnit bli torr om kroppen”.

Tristan da Cunha är den mest avlägsna och svårtillgängliga plats med bofast befolkning på hela jorden. 1938 införlivades Tristan da Cunha administrativt i St Helena-sfären.