St Helena ger oss en historisk tillbakablick.

När vi skriver om St Helena och kultur kommer vi innefatta mer än vad som normalt innefattas i kulturella särdrag om det nu finns några sådana någonstans.

vi börjar med ett par saker som vi nämner i andra artiklar om St Helena, befolkningen är inte särskilt stor. I tillgängliga källor varierar antalet från 4000 till 7000 personer. Befolkningen härstammar till cirka 50 % från Afrika, 25 % från Kina och 25 % från västerlänningar, i huvudsak från Storbrittanien.

Med det sagt kan vi börja titta på några saker som är relativt typiska för ön. Liten befolkning och mycket liten inflyttning gör att flertalet är släkt med varandra, vilket bland annat visar sig i att det inte finns ärskilt många variationer av efternamn, eller heller förnamn på ön. Detta har i sin tur gett upphov till att de flesta har ett smeknamn. Det är inte ovanligt att personer som känt varandra praktiskt taget hela livet enbart känner till varandras smeknamn.

St Helena har sedan 1659 då ön i egentlig mening började befolkas, varit en engelsk koloni, vilket gjort att språket på ön, hela tiden varit engelska, men befolkningen kommer i huvudsak från tre olika världsdelar, Afrika, Asien och England. Den här blandningen har gett en speciell dialekt som även de som har engelska som modersmål ibland kan ha svårt att förstå. Några exempel på skillnaderna mellan ”St Helenska” och engelska är; luvie = friend, bite = spicy, bita = a bit of, chirren = children, dat = that. Det finns även, olika dialekter på själva ön.

Den officiella valutan på ön är sedan 1984 St Helena pund som är kopplad til det engelska pundet sedan samma årtal, men även det engelska pundet är användbart som valuta på ön.

St Helena har en egen flagga, med en mörkblå bakkgrund, samma blå färg som återfinns i ”Union Jack”, Storbrittaniens flagga. Samtliga brittiska kolonier har samma bakgrundsfärg på sin flagga. I övre vänstra hörnet återfinns nämnda Union Jack och till vänster samt något längre ner St Helenas vapensköld som överst har ett fält med öns speciella fågel St Helena vipan avtecknad och därunder ett segelfartyg på väg mot en klippig strand, troligtvis föreställande Jamestown. Flaggan har representerat ön sedan 1984.

På några platser på ön, Longwood House, där Napoleon hölls förvarad, Briars, en liten paviljong där Napoleon först hölls som fånge när han deprterats till ön, samt Napoleons första gravplats, stoftet flyttades senare till Paris i Frankrike, svajar dock den franska flaggan trikoloren då dessa platser sedan 1858 ansetts vara i fransk ägo.

St Helenas flagga hissas också utanför Foreign and Commonwealth Office i London den 21 maj varje år då vad som kallas St Helena-dagen infaller.

Maten ej att förglömma. ”The saints” traditonella mat är en blandning av i huvudsak afrikanska, kinesiska och västeuropeiska maträtter, med ett tillägg av ”The saints” egna prefentioner för smak.

Kriminaliteten på St Helena kan inte påstås vara hög. Vid vår granskning av de två första veckorna i oktober 2020 visade det sig att två fall gått vidare till åtal, varav det ena, hemskt nog, var ett fall av barnpornografi. Det fanns också 15-talet fall som fortfarande var under utredning, men inget av dessa brott var vad vi i Sverige skulle benämna brott av den högre graden.

I övrigt, beträffande ”kulturella drag” bör väl nämnas att de flesta anser att ”The saints” är väldigt glada, positiva och tillmötesgående.