November senaste Covid 19 nytt

Det slog verkligen ner som en bomb när Covid 19 började spridas runt världen. Det var väl ingen som förväntat sig att vi skulle få en pandemi som totalt skulle förändra det sociala umgänget inom och mellan regioner och länder så totalt, men efter ett par månader var det ”nya normala” här. Förvisso såg det lite olika ut i olika delar av världen men det nya normala har inträtt värden över.

Hur bör vi då förhålla oss till det här med det nya viruset? Självklart skall vi ta det på allvar och minst följa de anvisningar som gäller för den plats vi befinner oss på, både för vår egen skull och för våra medmännsikor. Nu är det definitivt fel tid att tro att man vet bättre än andra.

Men det kommande vaccinet, eller vaccinen då, kommer inte de att hjälpa? Låt oss vara realistiska. Det finns flera olika virus som ger sjukdomar av olika slag. Än har man inte lyckats hitta något vaccin som tar bort någon av dem helt. Kanske de kan lindra symtomen något, men få viruset att helt försvinna, nej. Ta till exempel en sådan enkel sak som vanlig simpel förkylning vilket är en mild form av virussjukdom som har funnits hur länge som helst. Har man funnit något vaccin mot det? Nej.

Det var den negativa synen på det här med virussjukdomar. Hur ser då den lite mer positiva synen ut? Jo, evulutionen har lärt oss något. Allt utvecklas och muteras till olika ”testformer” bara de med bäst egenskaper för ”överlevnad” kommer att finnas kvar i slutändan. Virus är inget levande och behöver en levande organism för att kunna sprida sig. De mutationer som leder till dödsfall kommer därmed så sakteliga att försvinna eftersom värdorganismen dör ut, medan mindre farliga mutationer kommer att finnas kvar. Det är därför uthållighet och försiktighet vad det gäller Covid 19 är så viktigt vid utbrott av en sådan här pandemi. Det gäller helt enkelt för mänskligheten att ge de ”snällare” mutationerna större chans att sprida sig än de dödliga.

Vad gäller då beträffande Covid 19 och St Helena? Om vi först titta på möjligheterna till sjukhusvård på ön är de relativt begränsade. Ön har ett sjukhus med totalt 40 vårdplatser för inneliggande patienter. Sjukhuset ligger i huvudorten Jamestown. Sjukhuset har en svensk chefsläkare och när han flyttade dit för cirka åtta år sedan hade han bland annat med sig en respirator sjänkt av universitetssjukhuset i Lund. Det var St Helenas första respirator, nu har man fyra, och detta antal begränsar naturligtvis sjukhusets möjligheter att behandla svårt sjuka i Covid 19. Därför har man för närvarande krav på att de som tänker besöka ön har en försäkring som täcker sjukvårdskostnader men även täcker kostnader för transport av en insjuknad person till närmsta sjukhus på hemorten. Vidare har man ett krav på isolering och covidtester under de första 14 dagarna efter att en person har anlänt till ön. Detta är de regler som gäller just nu, men de kan snabbt förändras och det rekommenderas starkt att den som planerar att besöka St Helena uppdaterar sig genom att besöka https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/st-helena-ascension-and-tristan-da-cunha/coronavirus.

Fram till dags dato har inget fall av Covid 19 rapporterats från St Helena, Låt oss alla hjälpa till att hålla det på den nivån.