Senaste Covid 19 Oktober

Pandemin har slagit till snabbt och skoningslöst mot världen och antalet både smittade och de som dör med Covid19 ökar. När dett här skrivs, cirka 9 månader efter att utbrottet först blev känt, närmar sig antalet som smittats 45 miljoner och döda 1 200 000 globalt enligt John Hopkins University. Man kan räkna med att det i båda fallen finns ganska stora mörkertal då det inte finns en gemensam metod för hur och vad som skall rapporteras samt att provtagningsfrekvensen varierar mellan olika länder. Världen var inte förberedd på en pandemi och bland annat bristen på skyddsutrustning angavs som en orsak till den snabba spridningen, men smitt- och döds-fallen ökar nu åter trots att skyddsutrustning nu finns.

Covid19 drabbade världen samtidigt som en ingång i en lågkonjuktur började skönjas och förstärkte den. Pandemin har orsakat den största globala recession världen någonsin har upplevt. Under de tre första månadera av 2020 föll ekonomin i G20-länderna med 3,4 procent. Mängder av företag har gått i konkur eller tvingats lägga ner verksamheten och ILO har beräknat att under april och juni 2020, försvann 400 miljoner heltidsarbeten globalt. Alla brancher har drabbats hårt, men kanske framförallt de verksamma inom transport- turism- restaurang- och kultur-områden.

I Europa är för närvarande England det land som drabbats hårdast av Covid 19. När landet röstade för att lämna EU sjönk det brittiska pundets värde med 10 procent. Om det blir en hård brexit, det vill säga utan handelsavtal med EU kommer pundet att sjunka ännu mer. Den brittiska regeringens egna beräkningar anger upp till ytterliggare 8 procent i upp till 15 år. Till detta skall läggas hur Covid19 påverkar ekonomin. Storbrittaniens månatliga bruttonationalprodukt låg i augusti 9, 2 procent lägre än i februari, vilket anses vara en effekt av Covid19.

Ekonomiskt sett störst förlorare beroende av Covid19 är dock länder som byggt sin ekonomi till stor del på turism. Thailand är ett sådant land. Turismen har stadigt ökat och 2019 hade landet 39,8 miljoner utländska besökare som bidrog med 20 % av landets BNP. Under 2020 räknar landets turistmyndighet TAT med att antalet utländska besökare skall bli 8 miljoner. En siffra som nog får anses som väl hög med tanke på att landets gränser fortfarnde i princip är stängda och det är väldigt strikta och kostsamma krav för att få ta sig in i landet. För Thailands del har det här inneburit att flera företag, särskilt på de störreturistorterna har fått stänga och många av dem kommer inte att öppna igen. Arbeslösheten och då de flesta inte har något ekonomiskt skyddsnät, bostadslösheten har ökat markant och myndigheterna samt frivilliga har öppnat matutskänkningsplater.

Restriktioner för inresande gäller numera i de flesta länder vilket för resenärer i många fall bland annat innebär att de de när de skall besöka ett land får börja med att sitta isolerade i 14 dagar och när de kommer tillbaka till hemlandet, åter får finna sig i att vara isolerade i 14 dagar. Totalt närmre en månads isolering borde få de flesta turister att tänka till både en och två gånger innan de beställer en resa och för de som har ett arbete att sköta blir det i princip en omöjlighet.