Storbritannien fortsätter att sätta press.

St Helena upptäcktes av den spanskportugiske sjökaptenen João da Nova 1502. Den först fast boende på ön man känner till var dock en portugisisk soldat vid namn Fernão Lopes som bodde på ön, mestadels som enda innevånaren, i en slags frivillig exil från cirka 1510 till sin död 1545.

År 1588 började britterna göra anspråk på ön och 1645 gjorde Portugal samma sak. Något som troligen ledde till att Brittiska Ostidiska Kompaniet började förbereda en etablering på ön. 1659 etablerade de sin första handelsstation på ön och samma år blev St Helena en brittisk koloni, vilket det varit sedan dess och tillhör numera en av Storbrittaniens kronkolonier. Beteckningen Kronkolonier avskaffades 1981 och ersattes med avhängiga territorier och ändrades 2002 ytterliggare en gång till det fortfarande gällande utomeuropeiska territorier. Numera är ön huvudön i vad som kallas det brittiska utomeuropeiska territoriet Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha, häri ingår även, förutom de två nämnda,  Inaccessible Island, Gough Island och Nightingale Island med Middle Island och Stoltenhoff Island.

St Helena är en demokrati med fria val vart fjärde år, men sedan 40-talet år tillbaka finns inga politiska partier även om det är fritt att starta ett. I stället är det personval till ett råd lett av en guvernör som väljs. Rådet är styrande, men då St Helena inte är självförsörjande, Förenterna Nationerna beskriver St Helena som ett icke själstyrande område, finns den egentliga makten i London, varifrån det bestäms till vad och hur mycket pengar som skall anslås efter rådets begäran. Beroendet av Storbrittanien både försvårar och begränsar naturligtvis rådets möjligheter att utveckla St Helena, men samtidigt ger det, på grund av den låga självförsörjningen, en möjlighet till snabbare utveckling, bättre ekonomi och minskade kostnader, till exempel behöver man inte satsa pengar på en egen krigsmakt då Storbrittanien står för försvaret av området. Rent krasst kan man konstatera att ön med runt 7000 invånare inte har de ekonomiska möjligheterna att stå på egna ben.

Politiskt sett är St Helena inte direkt styrt av Storbrittanien även om den ekonomiska styrningen naturligtvis kan påverkas av vilket parti som styr i Storbrittanien och kanske var det just det som gjorde att politiska partier upphörde på ön, det gäller helt enkelt att hålla sig på god fot med den som betalar oavsett politisk färg.

.