Elektroniska betalningar – Möjlighet och utmaning för isolerade öar

Även om elektroniska betalningar funnits länge så har utvecklingen mot kontantfria samhällen gått allt fortare de senaste åren. Det finns en mängd anledningar till detta, varav några är viktigare än andra. En av de viktigaste anledningarna till att elektroniska betalningar har blivit allt vanligare är att de ökar säkerheten. Det kostar att bevaka kontanter och kontanter ökar rånrisken. En andra viktig anledning är att det blivit mycket enklare att genomföra elektroniska betalningar samtidigt som det tillkommit många bra alternativ för elektroniska betalningar, som till exempel bitcoin. Men den kanske viktigaste anledningen av alla till varför elektroniska betalningar har slagit igenom så brett är att vid handel över internet är det nästan bara elektroniska betalningar som fungerar, och detta har öppnat upp nya möjligheter för företag och personer som tidigare levt mycket isolerat. Som till exempel personer som bor på isolerade öar, och det är just möjligheter och utmaningar med elektroniska betalningar för isolerade öar som vi ska diskutera i denna artikel.

Vackra sluttningar ner mot vattnet på södra sidan av St Helena.

Dyrt med fysiska betalningar över långa distanser

En av de främsta anledningarna till att isolerade öar har väldigt mycket att tjäna på elektroniska betalningar är den fysiska hantering av sedlar och mynt som är väldigt kostsam när distanserna är långa. Att hantera kontanter är alltid dyrt eftersom de ska räknas för hand men också för att rån- och stöldriskerna är höga. Om det dessutom är fråga om en isolerad ö som ska ha kontantförsörjning så blir det förstås än kostsammare att hantera denna. Om ön hade befunnit sig i ett vakuum och haft en ekonomi som varit helt frikopplad från den övriga världen hade det varit en annan sak men för att få en fungerande ekonomi behöver även isolerade öar integrera sig själva i världsekonomin.

Investeringar i infrastruktur utmaning för isolerade öar

En av de största utmaningarna för isolerade öar när de ska gå över till en ekonomi där betalningar är fullt elektroniska är den infrastruktur som måste till för att administrera dessa betalningar. Spontant kanske man tänker på några betalterminaler, debetkort och identifikation för att logga in på banker men det är inte den största kostnaden. Den stora utmaningen är internet i sig.

För oss som bor på kontinenter är det självklart att ha internet både via kabel och GSM men om vi tänker till på en isolerad ö, som dessutom har en liten befolkning, så blir kontakten mellan det lokala telefon- och internetnäten och de globala näten en rejäl utmaning. Att räkna hem en investering i en fiberkabel mellan Europa och Nordamerika är enkelt men att investera i samma kabel till en isolerad ö med bara några tusentals invånare är en helt annan sak. Denna utmaning återstår fortfarande att lösa för många öar medan andra har fått internationellt stöd för de tyngre investeringarna.

Låga skatter beprövad väg att locka företag till öar

När man väl fått infrastrukturen på plats gäller det att vara kreativ och hitta en bra möjlighet att tjäna pengar på att elektroniska betalningar nu är möjliga. Det gäller att skapa affärer på ön och att locka till sig affärer från andra platser. En väl beprövad metod för att åstadkomma detta är skattelättnader. Önationen vinner ofta så mycket på att få ett företag att etablera sig på ön att skattelättnader till detta företag lönar sig.