TRISTAN DA CUNHA 500 ÅR

På följande sidor finner du bilder från Tristan da Cunha. Bilderna fokuserar på naturen och landskapet. Tillgänglighet Klicka på bilderna för att göra dem större 500 pixels. Intresserad av att publicera bilderna? Klicka på tillgänglighet.

Rockhoppers on Nightingale Inaccessible's Salt Beach More Rockhoppers Rockhoppers posing Inside school Childrens work Inside Supermarket Souvenir display at Supermarket Homeward bound Waterfall on Inaccessible A closer view of the waterfall A good day's catch The tennis-court Calshot harbour What have I done? Tristan in twilight