Radio St Helena dag – hur allt startade!

Under år 1990 kontaktade jag de ansvariga för NorDX. Jag blev ombedd att hjälpa dem att sätta ihop ett Radio St Helena i SW-band för att delta i tävlingen samma år. Efter massor av telefonsamtal och fax fram och tillbaka med olika myndigheter, blev det beviljat med ett tillstånd för en sändning en gång och blev tilldelade frekvensen – 11 092,5 kHz. Det blev stora framgångar, men i en DX-ers värld kan det vara irriterande att den endast var avsedd för lyssnare som deltog i tävlingen. Du kan lyssna på den här sändningen här! here!
Efter alla dessa månaders kontakt med denna avlägsna ö, som gjorde att jag vill besöka St Helena, eftersom det var så många trevliga människor som jag hade pratat med under alla dessa månader. En sådan resa inte ska göras ensam, därför övertalade jag min vän Jan Tunér att bli min reskamrat. Under våra förberedelser före avresan i mars år 1992, fick vi idén att börja med en årlig Radio St Helena dag. Vilket kunde vara kul för dem DX-ers, som hade missat sändningen år 1990.

Efter att vi hade kommit fram till Jamestown började vi förankra vår idé och vårt projekt hos olika intressenter. Vi ville öppna upp nya dörrar för att skapa mer gemenskap och efter ett besök av guvernören Alan Hoole, och han godkände vårt projekt, därefter sattes bollen i rullning för den första Radio St Helena dagen igång, som skulle gå i stapeln i oktober samma år.
Som ni säkert förstå så blev denna sändning populär och har vuxit sig allt större sedan dess. Många radioentusiaster har nu fått upp ögonen för den lilla ön i Sydatlanten. Och på så vis fått reda på att St Helena är mycket mer än bara ”Napoleons fängelse”.
Ett annat resultat efter vårt besök är att allt fler vill kunna bidra till Radio St Helena på olika sätt. Dessutom startade vi – South Atlantic Travel & Trade (SATT) för att främja den framtida turismen till ön. Eftersom vi har en god kommunikation till St Helena, så agerar vi även som en representant för Radio St Helen.
Another result from our visit, is the wish to promote Radio St. Helena in various ways. We started “South Atlantic Travel & Trade” (SATT) to promote future tourism on the island. As we have good communications compared to St. Helena, we also act as a representative for Radio St. Helena. SATT is a non-profit organization (now deceased).

SATT var en ideell organisation, men finns inte längre kvar. Istället för SATT, har en annan ideell organisation tagit deras plats – St Helenas Foundation, som nu använder denna webbplats. .

John Ekwall


[Startsidan] [Index]