Sällskapet har nu egen domän

www.rolands-art.org

      Medlemsmöte i Sällskapet Roland Svenssons Vänner

Välkomna till Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

kl 1600 söndagen den 12 oktober 2003!

 

Avsikten med mötet är att de nuvarande medlemmarna som har möjlighet att närvara skall lära känna varandra, utbyta minnen av Roland S samt ge synpunkter om Sällskapets framtida verksamhet. Just nu (22 sept 2003) är det 84 st medlemmar i Sällskapet.

Göran Eriksson, vår ordförande kommer att berätta om bakgrunden till Sällskapets bildande och vad som gjort. Vi hoppas också att det finns några bland de närvarande som vill berätta om sina kontakter med Roland och hans konst i ord och bild.

Vi kommer också att presentera de nuvarande stadgarna. Inför det kommande årsmötet i januari 2004, bör vi utse en valberedning som kan lämna förslag till årsmötet till styrelse. På mötet den 12 okt kommer också att utses revisor och revisorssuppleant som kan verka i första hand fram till årsmötet. Förslag till stadgar kommer att framläggas för mötesdeltagare och ev bör dessa fastställas av mötet. Om det är praktiskt möjligt försöker vi att visa filmen “Konstnär i Utskärgård”.

 

För att planera en del praktiska arrangemang vill vi att du som har för avsikt att närvara på mötet att höra av dig till

Göran Eriksson tel 08-7540710 el 0707-551715

eller till

Jan Wigren tel 08-7848849 el 0708-848849 eller mail

 

VÄLKOMNA!