Sällskapet har nu egen domän

www.rolands-art.org

 

 

 

SÄLLSKAPET ROLAND SVENSSONS VÄNNER

bildades i Stockholm den 12 mars 2003. Sällskapets uppgifter är att främja kunskap om Roland Svenssons konstnärskap i ord och bild samt om hans person och de miljöer han skildrat i och utanför Sverige. Detta sker genom samvaro med föredrag om Roland Svensson och hans verk. Vi vill även stimulera till studier av hans konst och författarskap samt främja utgivningen av såväl tryckta som otryckta arbeten.

Hans böcker och konst om Stockholms skärgård har rönt ett stigande intresse under senare år. Hans arbeten om ensliga öar i Skottland och Sydatlanten har inte rönt samma uppmärksamhet i Sverige, men väl internationellt framför allt i Storbritannien. Han tillhör en generation, som med konst till måttligt pris ville nå ut till så många som möjligt i vårt samhälle.

Det är nu hög tid att komma i kontakt med konst- och litterärt intresserade personer, som genom vår samvaro kan belysa Rolands person och arbete. Vi vill även få kontakt med personer, som känner Roland och som har minnen eller relation till honom.

Göran Eriksson Torbjörn Svensson John Ekwall Jan Wigren Anders Fröman Ragnar Zedell Anders Hanser

Dessa personer utgör Sällskaptes interimistiska styrelse fram till dess första årsmöte som avses hållas i januari 2004. Göran Eriksson är ordförande, Torbjörn Svensson vice ordförande, Jin Wigren sekreterare och Anders Fröman skattmästare.

Sällskapets adress är c/o Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83, 11854 Stockholm

epost christer.nettelbladt@sfi.se

Sällskapets bankgiro är 5597-6740 (org.nr 334179-4927), postgiro 21 05 23-7. Årlig medlemsavgift är 150 kr.

Då du bestämmer dig för att bli medlem och betalar in årsavgiften, bör du skicka till Christer Nettelbladt din postadress och telnr (hem och arbete), fax, mobil samt epostadress. Det vore värdefullt om du samtidigt vill bifoga några anteckningar om din relation till Roland, t ex om du umgåtts med honom, är intressad av konst eller böcker samt att du har förslag till potentiella intressenter i sällskapet.

 

Roland och John träffades den 12 mars

Roland Svensson sänder sin hälsning till alla. Här med John Ekwall. Foto Göran Eriksson.