Lördag den 7 augusti 2004
Vi besöker Skärgårdsmuseet med guide, Sommarhamnen i Stavsnäs by.
Buss 433 el 434 från Slussen. Se sommartidtabell, som kommer ut i juni.
Ny utställning, som skildrar Roland Svenssons övärldar inom och utom Sverige.

Söndag den 19 september kl 1430
Föreningsmöte i Trafalgarsalen (Hotell Victory – Lila Nygatan 5) – Tema I Roland Svensson fotspår på Tristan da Cunha. Visning av videofilmen “Tristan da Cunha – Top of the World” följt av kaffe, sedan berättat Göran Eriksson och John Ekwall om sina besök på Tristan da Cunha (1998 och 2004) med bildvisning mm. Mötet beräknas vara avslutat till1730. Anmälan til vår sekreterare Christer Nettelbladt senast onsdag den 15 september på tel 08-6651118 (dagtid) el 08-6421776 (kväll).