Endemik på St. Helena


Fragment från spillrorna från en avlägsen värld

Det finns 45 speciella inhemska växtarter och hundratals djurarter, på St Helena som är en isolerad ö i Sydatlanten. Dessa växter och djur har funnit på ön sedan den skapades genom ett vulkanutbrott från miljontals år sedan. Dessa arter är som spillror av en gammal värld. Ingen av dessa finns någon annanstans i världen och de sägs att de är endemiska (inhemska).

På St Helenas högsta toppar växer det endemiska träd-ormbunkar. Dessa växer ihop slingrade och täcker topparna och upp till över 823 meter över havsnivån. De flesta av de inhemska växtarterna tar sin tillflykt till dessa tjocka vegetation och är numera skyddade i St Helenas nationalparker. Några av de endemiska träd som lever bland trä-ormbunkarna, och växer bland gamla trädstammar från de fuktiga skogarna från Afrika och är från Miocenåldern – för mer än 10 miljoner år sedan. Dessa träd har ett extra stort intresse för forskare som försöker ta reda på och förstår artens utveckling.

Beklagligtvis har mycket av St Helenas unika vegetation blivit förstört sedan människorna upptäckte ön och började bosätta sig där för 500 år sedan. De endemiska ”fragmenten” lever på gränsen att bli utrotade i de spillror som har funnits på ön sedan begynnelsen och St Helenas sönderfallna skogar. Numera finns den mesta den endemiska vegetationen så som exempelvis träormbunkarna finns fläckvis runt vid Diana´s Peak.

Olyckligtvis har de exotiska växterna som människorna har tagit med sig till St Helena börjat växa över dessa fläckvisa vegetation. Men det görs ett arbete för att förhindra att detta sker och förhoppningsvis så hindras de inhemska växterna att dö ut på ön.Detta är en rapport som nyligen blev publicerad på en endemisk sida. Du kan hitta mer information om de endemiska arterna på St Helena på – Black Cabbage Tree, Jellico, Dogwood och Golden Sail Sder. Gå in och läs mer på deras hemsida.

Vill du beställa en egen kopia av rapporten, skriv till 2 UKP på adressen:

Endemic Section of the Agriculture and Forestry Department
St Helena
Sydatlantiska oceanen

Telefon: +290 4724
Fax: +290 4603


[Startsidan] [Index]