Historisk kronologi


1502 – den 21 maj, St Helena-dagen, som är den dagen som den obebodda ön blev upptäckt av den portugisiske amiralen João da Nova. Som var på väg hem efter att ha besegrat flottan som tillhörde Zamorin, eller härskaren av Calicut, utanför den indiska kuster. Da Nova ankrade i lä mittemot en djup dal på ön. Ett kapell av trä byggdes på platsen, för att sedan bilda staden Jamestown.

1513 – Fernão Lopez, som var en portugisisk fånge som skulle transportera tillbaka till Portugal. Han kom inte från ön, Lopez erkände sina synder till påven efter ett kort besök i Europa för att sedan återvända till St Helena. Restende av sitt 30-åriga liv tillbringande han på St Helena och arbetade för sin överlevnad. Denna berättelse är kanske inte vara sann. Men ö-invånarna ha en mycket livlig fantasi.

1588 – Den engelska utforskaren, kapten Thomas Cavendsih, gick i land på ön den 8:e juni och det var hans sista etapp efter en seglats jorden runt på sitt skepp Desire. Han upptäckte att de portugisiska skeppen segla regelbundet till St Helena på sina resor till och från Öst Indien. Utöver kyrkan hade två hus ytterligare blivit byggda. Grönsaker och örter planterade och ön var nu hem till många grisar och getter som hade lämnats för att föröka sig, för att se till att de som bodde på ön hade mat.

1591 – Abraham Kendall, kapten av Royal Merchant, som är en del av den första flottan av skepp som seglar på Öst Indien, ankrar upp vid ön, eftersom besättningen led av skörbjugg. Men de återhämtar sig.

1592 – Kung Philip II av Spanien och Portugal, varnar sin flotta att inte stanna till vid St Helena efter deras vistelse i Goa. Eftersom det finns engelska kaptener som var pirater och de bara låg och väntade på skepp med rikedomar och annan betydelsefull laster som skulle segla förbi. Detta skulle den portugisiska flottan se upp när de var på väg hem.

1593 – Kapten Lancester, återvänder från sitt första handelsutbyte i för Ostindiska Kompaniet, lägger sig för ankare i Chapel Valley den 3 april för att skaffa fler besättningsmän till sitt skepp.

1633 – Den 15 april, tar den nederländska regeringen över i Uniteds Provinces, och hävdar att St Helena är deras. Det finns inga bevis at något sådant har skett, inte heller om de tog över eller ockuperade ön.

1657 – Ett samvälde under Oliver Cromewell beviljar ett nytt tillstånd för Ostindiska Kompaniet att få lägga till. Detta gav företaget rätt att kolonisera ön. Genom att anlägga och transportera nybyggare, butiker och vapenlager. Och detta på grund av den potentiella betydelse av St Helena som en fästning och utsikt post, på väg till och från Indien.

1659 – Den 5:e maj tog John Dutton över Ostindiska Kompaniet med ”trummor och trumpeter” och såg till att St Helan blev bosatt, som tidigare var i princip obebodd. Fortet börjades byggas och runt kapellet började en stad ta form. Staden fick namnet Jamestown, efter kung James II.

1661 – Nu blev St Helena enligt stadgar av kung Charles II bekräftat som ö. Bolagets fick rätten att inneha, bosätta och besätta, sig av ön St Helena på kronans vägnar. Under sommaren lämnade Kapten John Dutton ön och hans ställning togs över av löjtnant Robert Stinger, som var kvar på ön med 30 soldater och vaktade ön.

1667 – Trots försök till att locka bosättare, det kom bara kolonister och då i ett litet antal människor För att bosätta sig på St Helena efter den stora eldsvådan i London samma år. De nya bosättarna gavs en bit mark som de kunde bruka, och i detta ingick ett ansvar att hjälpa till med att underhålla fästningen och agera som soldat för att försvara ön, om St Helena skulle hotas på något vis.1671 – Ostindiska Kompaniet var medvetna om det andliga behovet. Därför anställdes och skickades över kaplaner från England till St Helena för att tillgodose det andliga behovet för de som bodde på ön. Den blygsamma kyrkan ersattes med en ny 1674 och kallades för St James. Den var i bruk framtill den nutiden kyrka byggdes, St Pauls.

1673 – Den första januari om en holländsk styrka, tog över ön och tog Jacob de Gens togs till fånga och hans anhängare. Han var St Helenas guvernör. Men lyckades rymma och lyckades få hjälp från den engelska Monteras för att återvinna ön. Den 15 maj tvingades den holländska Richard Munden att ge upp. Detta var den sista ”striden” om ön, vem som skulle besitta ön.

Den andra kungliga stadgan som Charles II såg till att instifta den 16 december var till en stor fördel för det Ostindiska Kompaniet, i denna behandlades speciellt St Helena och försökte rätta till de misstag som hade begåtts när den nederländska besittningen hade påvisat. Detta för att visa att ön har stor betydelse som en fästning och ville betona att det var viktigt för den engelska kronan.

1676 – Ett årslångt besök på St Helena av den unga astronomen Edmund Halley, då han skulle kartlägga stjärnorna i södra hemisfären.1682 – Lagen och konstitutionen för ön St Helena bekräftas av bolaget i London, som menade på att – ”behagligt att folkets natur inte strider mot lagarna och stadgar för Konungariket England”.

1684 – Kort uppståndelse mellan flera plantage ägare och soldater. Som marscherade mot fortet efter att deras ledare Adam Dennison hade blivit fängslad efter en strid. Fyra stycken hängdes och andra blev utvisade från ön. Ett nytt försök till fritagning följande år slutade med att fem blev arkebuserade.

1693 – Jackson Conspiracy hände, då 27 soldater greps på fortet efter att ha dödat guvernören och flydde sedan från ön med skeppen Francis och Mary

1706 – Två franska skepp blev stulna när de låg för ankare ute vid kusten.

1708 – Följande rivalitet uppstod mellan det som var originalet, det Engelska Ostindiska Kompaniet och det Nya Ostindiska Kompaniet som hade skapats år 1698, men till slut slog sina påsar ihop och blev på så vis berättigade till – United Company of Merchants of England Trading, för Östindien. På St Helena gick övergången smidigt, från det gamla till det nya. Och det Ostindiska Company blev de som bestämde över ön.

1709 Den kortlivad Breakneck Valley Gold Rush: Vulkanen till skillnad från Asencion och Tristan, är nu utdöd. Att vara en havsvulkan har inget värde i mineraler. Okunnigheten om detta och faktum att det uppmuntrades men förgäves, som denna optimistiska artikel visar.”22 februari 1709, En förklaring från guvernören och rådet.

För uppmuntran till någon som ska vara företagsam och hitta en gruva (av guld eller koppar) ska han bli belönas för hans besvär.Två hundra femtio per pund för guld och etthundra femtio per pund för koppar. Passa på under regnperioden eftersom det finns vattenfall och strömmar som sätter extra fart. Så passa på och ansök. Det finns säkert många sådana gruvor på ön.”Detta var för att locka människor att bryta det guld som inte fanns.

Denna försäkran kom från en viss kapten Mashborne. En av ledamot i rådet påstod sig ha hittat guld och silver i Breakneck Valley, medan han letade efter kalk. Kalk fanns det gott om av god kvalitet, men inga metaller. När hans prov skickade för analys till England, visades sig att det inte var järn utan pyriteter och i det så slutade eran av – St Helena Gold Rush.Guvernören Robert som hade anlänt föregående år, ansåg att många av de lagar och förordningar var föråldrade. Han reviderade lagarna som bekräftades i en rättegång av jury och kaplaner i landet. En av Roberts ambitioner var att övertyga jordägarna att sätta upp stängsel för att förhindra att växtligheten tog över betesmarken för de vandrande får, getter och boskap. Men framför allt att förhindra att odlingarna blev förstörda.

1736 – Old Will dör som var en av de första bosättarna från 1659, dog vid 104 års ålder.

1761 – Maskelyne och Wassington inrättar ett observatorium för att observera Venus bana på himlen. Efter att Halley hade föreslagit detta under sitt besök på ön, nästen ett sekel innan.

1766 – En civil och militär fond sätts upp som en lättnad för änkor och föräldralösa, av företagets beslutfattare.

1774 – Den första kyrkan som byggdes har visat sig förfalla i Jamestown i många år. Äntligen byggdes det en nu kyrka – St James och var den äldsta Anglikanska kyrkan söder om ekvatorn.

1783 – ”Jul myteriet” uppstod och orsakades av soldaterna, eftersom de var arga för att den nya regler och begränsningar av alkohol konsumtionen ändrandets. Nästan 100 myterister dömdes till döden, men det var bara tio av dödsdomarna som utfördes.

1792 Guvernören Robert Brooke utarbetade en lag för lagar för att kontrollera och skydda slavar. Dessa begränsade befälhavarens befogenheter och i förlängningen även för öns domare. Att importera slavar blev förbjudet.

1795 – St Helens styrka deltog i att försöka ta över Kap Horn från holländarna.

1804 – Kejsaren Napoleon planerade att ta över St Helena från engelsmännen. Decres, som var marin minister, hade organiserat åtta skepp och femtonhundra män. Men innan planerna sattes i verket ändrade sig kejsaren om destinationen och det blev till Surinam istället som Napoleon sikta in sig på istället.

1806 – Ett misslyckat försöka att ta över Buenos Aires med St Helena Armén. St Helenas telegraf system installerades. Detta var det första utanför Europa. System ersatt signalvapen som hade använts tidigare och brukade varna för attack.

1814 – Ett välgörande samhälle grundandes av guvernören Wilks till att ge utbildningsmedel till – barnen till slavar, fria svarta och fattigare klasserna av gemenskap.

1818 – Napoleon Bonarpart överlämnades till britterna efter hans nederlag vid slaget om Waterloo och blev placerad att leva i exil (fängelse) på St Helena. Han gick i land från skeppet HMS Northumberland den 17 oktober.För att förhindra flykt av Napoleon ökades den militära bevakningen till det dubbla. Under de följande år vara guvernör Wilks som var utsedd av den av brittiska regeringen, utsåg generalen Hudson Lowe att sköta bevakningen.

1817 – Födelsen av Saul Solomon den 25 maj, kommer så småningom bli en av de under 1900-talet som kommer att kallas för – The Member for Cape Town.

1818 – Efter en händelse när en slavägare bröt lagen, och piskade en ung slavflicka. Sammankallade Hudson Lowe till ett möte med invånarna och uppmanade invånarna att slaveriet var förbjudet och slaveriet var avskaffat på ön. Som första åtgärd som gjordes var att alla barn som föddes av en slavkvinna efter julen det året skulle vara fria, men betraktas som lärlingar fram till 18-års ålder. Deras ägare skulle se till att de fria födda barnen skulle gå till kyrkan och i söndags skola.

1821 – Napoleon dog på Longwood den 5 maj. De flesta trupperna skickade bort och Hudson Lowe återvände seglandes till England.

1828 – Ladder Hill Observatory byggde och utrustade med den senaste utrustningen. En spårväg byggde av Löjtnant Mellis och St Helena Armé.

1830 – För det nästkommande fyra decennierna blev St Helena centrum för den Sydatlantiska valfångsindustrin, som bestod av tusen fartyg som jagade val varje år. Och hade konsulter från Förenta Staterna och Norge som skulle ge goda råd.

1832 – Ostindiska Kompaniet avskaffades slutligen slaveriet på ön. Och de 614 slavarna köptes fria.

1833 – Enligt den akt som skrev under den 28 augusti så skulle inte Ostindiska Kompaniet inte längre äga St Helena utan från och med den 22 april 1834 skull ön tillhöra Hans Majestät Regering i England.

1836 – Den första koloniala guvernören, general George Middlemore anlände den 24 februari och tog över formellt ägare rätten av ön i kung Williams IV namn. Företagets flagga sänktes och ersattes av flaggan Standad of Great Britain. Han hade en svår uppgift att genomföra, bland annat blev han tvungen att göra genom att sänka utgifterna för ön och därför tvingades avskeda tjänstemän. Detta gjorde han med stor motvilja och blev ihågkommen för hans dåliga sätt att sköta det hela.

1838 – När den brittiska regeringen tog över den försvann den årliga subventionerna som Ostindiska Kompaniet hade betalat för att äga ön. Detta gjorde att ekonomin blev ansträngd och det blev svårt för företagets tjänstemän att överleva som hade blivit avskedade. Det var många familjer och över hundra mäns som hade ett svårt liv. Därför emigrerade det till Cape of Good och hoppades att deras liv där skulle bli bättre.

Det fanns inte många äldre i samhället. Detta beror på att det var vanligt med sjukdomar och död, både på St Helena och i England. Därför grundades – Frendly Benifit Socitey. Som följdes av St Helena Poor Society år 1847, för att följas av The Foresters år 1871 och sedan av St Helena Church Porvident Society år 1878.

1840 – Napoleons kropp, som har begravts på Sane Valley 1821, avlägsnas och fördes bort med en lämplig ceremoni till den franska fregatten La Belle Poule den 15 oktober som skulle föra kroppen tillbaka till Paris.Hennes Majestäts av England inrättar en vice amiralitet som domstol på ön, för rättegången mot de fartyg som hade varit inblandade i slaveriet och slavhandeln på Afrikas västkust. Ett stort antal fartyg lades det beslag på under de tio följande åren.

Fartygen såldes av St Helena eller helt enkelt styckades upp. Slavarna togs det hand om, de fick mat och kläder och var bosatta i ett läger i Ruperts Valley. Det flesta slavarna som blev räddade, gav sedan fri lejd till Västindien eller Brittiska Guinea och som betald arbetskraft. De som stannade kvar fick arbete hos det offentliga verksamheterna.

Arbetet med att befria slavarna skaffade mycket pengar och arbetskraft till St Helena. Men också den vita myran, som var ett skadedjur. Dessa små kreatur fanns med i timret från slavskeppet som kom från Brasilien, som kapades upp och förvarades i Jamestown. Dessa skadedjur år timmer, böcker, möbler med mera för mycket stor summa pengar. Men fick rätsida på dessa skadedjur så småningom. Det spenderades mycket tid på att bygga fast egendom i staden, under flera årtionden.

1845 – Den första baptist prästen, domaren James Betram, kom från Kapstaden i juli. Första mötet hölls på en plats som fru Janish hade upplåtit. Mor åt en framtida guvernör. År 1854 byggde ett missionskapell.

1849 – Den 7 mars kom den första biskopen från Kapstaden, Robert Gray. St Helena är med i Havet av Kapstaden som hade etablerats sedan två år tillbaka. Detta var det första besöket av en biskop och därmed blev första bekräftelsen för att St Helen var en ö, totalt av 366 besök. Biskop Gray besökte ön ytterligare vid två besök, 1852 och 1857.

1851 – St Helenas kaffe vinner pris på den Stora Utställningen på Crystal Palace.

1858 – Drottning viktoria går med på att de arvingarna efter Napoleon, får köpa sig rätten och behåller Longwood House och till Napoleon III av Frankrike grav för alltid. Därför vajar fortfarande Tricolor på två små fläckar på kartan, av så kallat – franskt territorier.

1859 – Stiftet St Helena grundas av drottningen råd och inkluderas av öarna Ascension och Tristan da Cunha, fram till 1869 var även Rio de Janeiro och andra städer på Falklandsöarna. Den första biskopen, Pier Claughton, invigdes i Westminister Abby och anlände senare under samma år. Och ett brev som han skrev hem till England, var det som att känna sig hemma här på ön.

1860 – Öns första kungliga besök var när drottning Viktorias andra son, prins Albert, anlände med HMS Eurylaus i september.

1868 – Den kungliga botaniska trädgården vid Kew började med att odla och plantera Cinchona träd för att kininproduktion. Men den odlingen lades så småningom ner.

1871 – Jakob Ladder med sina 700 steg började att konstrueras av kungliga ingenjörer. Ett av stegen blev sedan täckt vid en reparation.

1874 – Linindustrin startades när hundra tunnland blev planterade av Colonial and Foreign Fiber Company. Den första kvarnen etablerade sig i Jamestown, med en 7 hk kraftig ångmotor och tre stämplarmaskinger. Problemet av transporter från land till stad var en av anledningarna till att detta försök misslyckandes, till en industri som senare blev så dominant.1875 – Ett av de periodiska försöken att utnyttja haven runt St Helena började detta år. När skeppet Elisabeth som var ett utrustat valskepp och bemannad med folk från öarna. De använde ön som bas. Tiden var att valfisket i Sydatlanten var på nedgång och hela företaget misslyckade.

1884 – Upptäckte den 10 mars att Hudson Janisch var död, vid 59 års ålder. Den första och hittills bara den enda guvernören som har varit född på St Helena. Han minns fortfarande som en stor krönikör om öns historier.

1885 – Fem Mynah fåglar tog in från Indien av Fröken Phoebe Moss och släpptes nära henne hen på The Briars för att ta hand om boskapens fästingar och andra skadedjur. Men det visade sig att dessa fåglar blev ett större skadedjur istället.

1890 – Efter Zulu kriget, Cheif Dinizulu, som till Cetawayo och hans familj blev förvisade till ön i nio år. Dinizulu blev kristen, och döptes av biskopen.

Under april detta år inträffar ett av de värsta stenrasen som någonsin har inträffat i Jamestown. Nio personer blir dödade.

1898 – Joshua Slocum besöker St Helena i sin yacht Spray på sin första solovärldsomsegling av världen.

1899 – I november kommer den första telegrafkabeln till ön, av Easterna Telegraph Company. Detta gjorde att ön bli ansluten till Kapstaden och var det första steget i länken norr till Ascension och därmed till Europa och England.

1900 – St Helen blev återigen en viktig plats för att hålla cirka 6 000 Afrikanska Boerfångar, de anlände i april. Fånglägret höll till ute på Deadwood Plain. En tillfälligt ekonomisk förbättring skedde på ön. Befolkningen uppmättes vid det tillfället och satte rekord på 9 850 personer på ön.

1904 – Efter mycket debatt infördes obligatorisk utbildning för barn upp till 14 år. Detta tillämpas på alla skolor oavsett om de drivs av regeringen, The Benevolent Society eller Hussey Charity.

1907 – Linindustrin som tidigare varit tvungna att lägga ner startades upp igen av regeringen, och spetsmakandet blev åter införlivat. Både dessa stöddes av Regeringen och experter skickades ut för att hjälpa öborna.

Dessutom påbörjades också ett försök att få ut fångst från havet. Det var en privat investerare som började fånga makrill. Men det blev inte som det förväntades och konserveringsfabriken blev överflödig.

1911 – S.S Papanui som var på väg till Australien från Storbritannien med emigranter, anlände till James Bay i brand. Fartyget brände ut och sjönk, men det var 364 passagerare och besättning räddades och togs hand om på ön.

1914 – Med utbrott av de stora kriget, återupprättades St Helenas armé. Linindustrin blomstrade.1921 – De första St Helenarna lämnar ön för att arbeta på Ascension ön.

1941 – Royal Fleet hjälpfartyg HMS Darkdale blev torpederad utanför Jamestown av en tysk ubåt, 41 personer dog.

1945 – The Hundred Men lämnade ön för bege sig till England för att bli jordbruksarbetare.

1947 – Besöks St Helena av prinsessan Elisabeth och den kungliga familjen ombord HMS Vanguard den 29 april, under en Royal Tour till Sydafrika.

1951 – Det enda året i hela historien när, tack vare en blomstrande linindustri på ön, då exporten överskrider importen.

1957 – Besök av HEK Duke of Edinburgh under hans runda på sin världturné på MNT Britannia.Ankomsten av tre Bahrani prinsar som fångas av Storbritannien, som blir senare släppta efter en överklagan av Habeas Corpos 1960.

1965 – Linfräsarna lades ner, efter den brittiska posten beslutade att använda syntetfiber för att binda deras postsäckar.

1969 – Första valet enligt den nya konstitutionen för ett tolv ledamöter lagstiftande råd.

1977 – Union- Castle Line-posttjänst ersätts av Crunow Shipping med hjälp av RMS St Helena, en kust passagerar- och lastfartyg som använts mellan Vancouver och Alaska sedan tidigare.

1980 – Återupptäckten av den endemiska blommande busken – St Helena Ebony, trodde att den hade varit utdöd för över ett sekel sedan.

1982 – RMS St Helena var rekryterad av ministeriet av försvar till att hjälpa till som stöd för Falklandsöarnas konflikt. Och seglade söderut med hela besättningen av volontärer i tjänst.

1988 – Efter att ha planerat i decennier så realiseras av Tre-Tier skolsystem började med september termen när prinsen Andrew School öppnades för alla elever av 12 år och framåt. Gymnasiet skulle ta 8-12 åriga barn och de första skolorna öppnade från 5 års ålder.

1989 – Prince Andrew lanserade den ersättande RMS St Helena den 31 oktober i Aberdeen. Fartyget var speciellt byggt för segla mellan Cardiff – Kapstaden och var både passagerar- och lastfartyg.Samtidigt planerades en pendelservice mellan St Helena och Ascension, eftersom det var många St Helenare som arbetade på den ön och på Falklandsöarna. Tanken övergavs 1994 och ingen annan ersättning har kommit. Detta har gjort att ön har färre länkar ut mot resten av världen än för 200 år sedan.

1992 – Biskopens kommission för medborgarskap etablerades under den femtonde sessionen av Diocesan synod.


[Hem] [Index]