Första preliminära rapporten

 

”Kom säkert hem till Sverige den 5 april 2003 efter ett mycket framgångsrikt besök på Tristan de Cunha”, säger Svante Björck i hans första brev till mig.Tyvärr fanns det inte möjligheten för oss att regelbundet skicka rapporter om projektet ”Atlantis! – bara korta meddelanden till våra nära och kära släktingar hemma.Under de tidigare veckorna av expeditionen var det inget bra väder för dem. Den ansvariga James Glass bad om hjälp med tillförlitliga prognoser för de kommande dagarna. Under den två veckors period gjordes prognosen av Metrologiska Institutet, som kunde ge dem en prognos om ett säkert besök på Nightingale (mycket uppskattat).”otroliga erfarenheter – långt över förväntan”, säger Svante. Två kärnor av god kvalitet, den från Nightingale ser extremt lovande ut – tog (den första från Bottom Pond på Tristan).Nedan hittar du deltagarna i denna expedition. Från vänster: Svante Björck (ledare) – Karl Ljung (doktorand på projektet) – Dan Hammarlund – Ole Bennike

Klättring upp till Bottom Pond.

 

Krater sjön – Bottom Pond

 

 

Från Bottom Pond fick vi tag i 4,75 meter av sediment

De första resultatet från denna kärna visar den förväntade sedimenterings hastighet på 1 cm per år fördubblades, så kärnan är ungefär 2 000 – 2 500 år gammal i den nedre delen är den förväntade 4 500 år.

Nedan några bilder från Nightingale.

Tristan da Cunha från avstånd.

Invånare på Nightingale

En tidigare sjö på Nightingale – målet för expeditionen

Arbetare från avstånd, bakom kameran James Glass

En av kärnorna, med hjälp av de strakaste män på TDC, blev ytterligare 1,4 m kärna uppnådd!

Resultatet från denna expedition kommer att publiceras 2005 -2006

Alla bilder av Svante Björck

Nov 9, 2004