Arkiven om St Helena

Kyrkans register:
Dop register från 1680-talet fram till mitten av 1900-talet
Vigsel register från 1680-talet fram till mitten av 1900-talet
Döds register från 1680-talet fram till mitten av 1900-talet
Engelska statens register:
Födelse register år 1853 – 1898
Vigsel register år 1853 – 1936
Döds register år 1853 – 1962

Register för senare år finns tillgängliga register via Essex House, Main Street, Jamestown, St Helena Island, South Atlantic Ocean.

Register för fartyg:
Ankomst- och avgångsdatum för fartyg finns beskrivet i tidningen – St Helen Guradien, från år 1852 till år 1923, då en lista på fartygstyp och -namn, kaptenens namn, resväg och frakt, fanns listat i denna veckotidning. Senare publicerades i kyrkans tidning år 1899 – 1942, Wirebird år 1955 – 1966, St Helens News år 1958 för att berätta att det också fanns nyheter om vilka fartyg som kom och avgick.

Under perioden under åren 1673 – 1836 finns det ett register med i Ostindiska Kompaniets egna registerböcker. Men det finns inga rapporter i arkivet under åren 1836 – 1852.

Gärningar som utfördes och leasingavtal:
Rapporter finns för åren från 1682 – 1885

Arkivforskning:
Regeringsarkivaren, Maureen Stevens, gör efterforskningar åt personer som efterfrågar denna typ av tjänst. För den typen av tjänst utgår en viss avgift. För de mer tidkrävande efterforskning kan ytterligare avgift tillkomma.

TAll information som finns ovanstående har Maureen Steven, Regeringsarkivaren, The Castle, Jamestown, St Helen Island, South Atlantic Ocean, hjälpt till med att forskat i och plockat fram.

Internet källor
I Storbritannien finns det flera platser som har omfattande material om St Helena historia och kan kanske vara av intresse för de som håller på med släktforskning eller dylikt. En sammanfattning finns på St Helenas Institute Website. De har även mejllistor för de personer som vill gå mer inpå djupet om St Helena och dess öbor.St. Helena Institute Hemsida.

Informatinoen är hämtad från Urs och Sue Steiner, Schweiz.


[Startisdan] [Index]